Intervenţia pentru problemele comportamentale

Copii fac faţă situaţiilor şcolare, familiale, sociale tensionate prin comportamente agresive, impulsive. Deseori aceste comportamente agresive sunt utilizate de copii pentru a atrage atenţia sau pentru a stabili, într-un mod inadecvat, relaţia cu o altă persoană. Uneorii agresivitatea este utilizată de către copii într-un mod egoist, pentru impunerea propriilor reguli şi a propriilor interese. Alteori este o formă de exprimare a neajutorării şi/sau o formă de compensare utilizarea agresivităţii ca formă de compensare. Manifestarea unei anumite forme de comportament agresiv depinde în mod decisiv de vârstă şi de sex.

Copilul tău s-ar putea să aibă probleme de comportament dacă:

 • Se enervează uşor (îşi pierde cumpătul) adesea şi are dispute şi certuri cu adulţi (profesorii, părinţii, bunicii, etc)
 • Adesea sfidează regulile şi refuză în mod constant să se conformeze
 • Deranjează, supără, în mod intenţionat alte persoane
 • Blamează şi învinovăţeşte pe alţi pentru comportamentul său inadecvat
 • Adesea este suspicios, uşor de agasat de alţi, se supără uşor şi reacţionează impulsiv la remarcile neplăcute ale celorlalţi
 • Este deseori răutăcios cu colegii de clasă
 • Iniţiază uşor bătăi şi îi place să intre şi să întreţină conflicte cu cei din jur

Cu ce îl pot ajuta?

 • Învăţând copilul să-şi conştientizeze propriul comportament şi efectul lui asupra celor din jur
 • Creşterea capacităţii de inhibiţie a impulsurilor nervoase agresive şi amânarea reacţiei comportamentale inadecvate
 • Creşterea rezistenţei la frustrare
 • Dezvoltarea abilităţilor sociale şi a comunicării asertive
 • Învăţarea cooperării şi colaborării în cadrul grupului de egali şi cu persoanele adulte
 • Creşterea empatiei faţă de ceilalţi (plasarea propriei persoane în locul ceiluilalt)
 • Învăţarea comportamentelor adecvate care ajută la integrarea socială şi stabilirea unor relaţii adecvate cu cei din jur
 • Învăţarea unor tehnici de relaxare care să ajute la diminuarea tensiunilor psihice si emotionale