Orientare şcolară şi vocaţională

Orientarea şcolară şi vocaţioanlă vizează dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru managementul propriului traseu educaţional şi profesional.
Educaţia pentru carieră ajută la dezvoltarea de competenţe necesare elevilor pentru managementul propriei cariere, vizează de asemenea formarea unei atitudini active orientate, pe de o parte spre autocunoaştere şi dezvoltare personală şi pe de altă parte spre explorarea oportunităţii educaţionale şi profesionale.
Este important să ne alegem traseul profesional în cunoştinţă de cauză, adică având în vedere interesele şi aptitudinile noastre într-un domeniu sau altul. Domeniul în care ne dorim să ne desfăşurăm activitatea profesională ar trebui să fie un domeniu în care să ne facă plăcere să muncim, să simţim că deţinem abilităţi care să ne permită o mai bună realizare a sarcinilor profesională şi care să ne aducă satisfacţii personale.
Dar de unde ştim care sunt interesele şi aptitudinile noastre profesionale? În acest sens, un ajutor poate fi oferit tinerilor în cadrul cabinetului de psihologie prin realizarea de evaluări care să ateste interesele şi aptitudinile de carieră personale.
De asemenea pe lîngă evaluarea intereselor şi cea aptitudinală în cadrul cabinetului mai puteţi beneficia şi de realizarea gradului de potrivire dintre interese şi aptitudini cu postul de lucru, adică cu meseria pe care v-aţi ales-o.

Cabinetul vă mai poate oferi activităţi care să ducă la dezvoltarea:

  • Abilităţilor de dezvoltare realistă a propriilor carcteristici şi de autoreglare emoţională şi comportamentală în situaţii diverse legate de viaţă şi carieră
  • Dezvoltarea capacităţii de ascultare activă şi exprimare asertivă în vederea creşterii eficienţei comunicării în cadrul relaţiei interumane
  • Abilităţi de informare necesare în optimizarea performanţei de învăţare, a procesului de luare a deciziilor şi rezolvare de probleme
  • Cunoştinţe şi abilităţi pentru realizarea unui plan de carieră realist şi adaptat la cerinţele pieţei muncii
  • Abilităţi de management al stilului de viaţă pentru creşterea calităţii vieţii psihice, fizice, sociale şi ocupaţionale